09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

امروزه کاربرد‌های تجاری الکتروشیمیایی متعدد و گوناگون می‌باشد و یک ابزار فرایندی مهم جهت جداسازی و کنترل آلودگی می‌باشد که در صنایع مختلف به‌طور موفقیت‌آمیزی به‌کار رفته است.

در مورد استفاده این دستگاه در صنایع دیگر، واحد تحقیق و توسعه DAD AQUA، همواره با توسعه این فرایند در زمینه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و امید دارد با کمک اساتید مجرب و پرسنل خود و با حمایت پارک و علم و فن آوری، به هدف خود خواهد رسید.

امروزه کاربرد‌های تجاری الکتروشیمیایی متعدد و گوناگون می‌باشد و یک ابزار فرایندی مهم جهت جداسازی و کنترل آلودگی می‌باشد که در صنایع مختلف به‌طور موفقیت‌آمیزی به‌کار رفته است.

در مورد استفاده این دستگاه در صنایع دیگر، واحد تحقیق و توسعه DAD AQUA، همواره با توسعه این فرایند در زمینه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و امید دارد با کمک اساتید مجرب و پرسنل خود و با حمایت پارک و علم و فن آوری، به هدف خود خواهد رسید.