09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

علت استفاده از Reactor Cleaner چیست؟

در اثر واکنش کاتدی املاحی که در آب است و یا املاحی که به‌صورت افزودنی (K / Mg / Fe / Zn) به آب اضافه می‌شوند ممکن است در اثر کارکرد باعث رسوب روی الکترود‌ها شود نه به‌صورت کربنات کلسیم، بلکه باعث سیاه شدن سطح الکترود می‌شود. شوینده Cleaner باعث حذف آن و افزایش عمر الکترود می‌شود.

دستگاه با راه‌حلی مناسب و یک برنامه الگوریتمی دقیق و نو‌آورانه مانع از رسوب‌گذاری (کربنات کلسیم) در اثر واکنش کاتدی روی الکترودها گردیده به‌طور خلاصه با طراحی یک کنترلر هوشمند و انتخاب الکترودی مناسب همراه با پوشش خاص، رسوب‌گذاری را حذف کرده که این امر باعث افزایش عمر مفید دستگاه می‌شود.

 

طریقه آماده‌سازی محلول Cleaner

200 سی‌سی آب گرم حدود 60 درجه را داخل ظرفی شیشه‌ای یا پلاستیکی بریزید سپس 10 گرم از Cleaner را به‌ آن اضافه و با هم مخلوط کنید و راکتور را درون محلول به‌ مدت یک ساعت قرار داده و سپس 10 دقیقه در آب معمولی داخل ظرفی بیاندازید تا اثر شوینده برود و بعد آبکشی نمایید.

اگر سطح راکتور با جلبک پوشانده‌ شده‌باشد:

150 میلی‌لیتر از سفید‌کننده (هیپوکلرید سدیم) را با 150 میلی‌لیتر آب مخلوط کنید و راکتور را به مدت 30 دقیقه در مخلوط خیس‌ کنید. سپس راکتور را در آب معمولی 30 دقیقه دیگر قرار‌ دهید تا اثر سفید‌کننده از بین‌برود سپس آبکشی نمائید.
عمل تمیز‌کاری راکتور را می‌توانید یک‌بار با Cleaner مخصوص +NANO و یک‌بار هم با سفید‌کننده (هیپوکلرید سدیم) انجام‌ دهید.

 

نکته‌ها:

هنگام تمیزکردن راکتور از برس استفاده نکنید، چون ممکن است روکش راکتور آسیب ببیند.

در صورت تمیز کردن راکتور و استفاده از دارو و پیرایش گیاهان ابتدا کنترلر در حالت Stop قرار داده سپس راکتور را خارج نمایید زیرا گرد و غبار عمر راکتور را کوتاه می‌کند.

لطفا برای تمیز کردن راکتور از مواد شوینده توصیه شده استفاده شود.

علت استفاده از Reactor Cleaner چیست؟

در اثر واکنش کاتدی املاحی که در آب است و یا املاحی که به‌صورت افزودنی (K / Mg / Fe / Zn) به آب اضافه می‌شوند ممکن است در اثر کارکرد باعث رسوب روی الکترود‌ها شود نه به‌صورت کربنات کلسیم، بلکه باعث سیاه شدن سطح الکترود می‌شود. شوینده Cleaner باعث حذف آن و افزایش عمر الکترود می‌شود.

دستگاه با راه‌حلی مناسب و یک برنامه الگوریتمی دقیق و نو‌آورانه مانع از رسوب‌گذاری (کربنات کلسیم) در اثر واکنش کاتدی روی الکترودها گردیده به‌طور خلاصه با طراحی یک کنترلر هوشمند و انتخاب الکترودی مناسب همراه با پوشش خاص، رسوب‌گذاری را حذف کرده که این امر باعث افزایش عمر مفید دستگاه می‌شود.

 

طریقه آماده‌سازی محلول Cleaner

200 سی‌سی آب گرم حدود 60 درجه را داخل ظرفی شیشه‌ای یا پلاستیکی بریزید سپس 10 گرم از Cleaner را به‌ آن اضافه و با هم مخلوط کنید و راکتور را درون محلول به‌ مدت یک ساعت قرار داده و سپس 10 دقیقه در آب معمولی داخل ظرفی بیاندازید تا اثر شوینده برود و بعد آبکشی نمایید.

اگر سطح راکتور با جلبک پوشانده‌ شده‌باشد:

150 میلی‌لیتر از سفید‌کننده (هیپوکلرید سدیم) را با 150 میلی‌لیتر آب مخلوط کنید و راکتور را به مدت 30 دقیقه در مخلوط خیس‌ کنید. سپس راکتور را در آب معمولی 30 دقیقه دیگر قرار‌ دهید تا اثر سفید‌کننده از بین‌برود سپس آبکشی نمائید.
عمل تمیز‌کاری راکتور را می‌توانید یک‌بار با Cleaner مخصوص +NANO و یک‌بار هم با سفید‌کننده (هیپوکلرید سدیم) انجام‌ دهید.

نکته‌ها:

هنگام تمیزکردن راکتور از برس استفاده نکنید، چون ممکن است روکش راکتور آسیب ببیند.

در صورت تمیز کردن راکتور و استفاده از دارو و پیرایش گیاهان ابتدا کنترلر در حالت Stop قرار داده سپس راکتور را خارج نمایید زیرا گرد و غبار عمر راکتور را کوتاه می‌کند.

لطفا برای تمیز کردن راکتور از مواد شوینده توصیه شده استفاده شود.