09145334143
04134265135
info@dadaqua.com
5566

NANO+ Sterilizer

یک ضد عفونی کننده قدرتمند است که به جلوگیری از بیماری های رایج ماهیان کمک می کند. این محصول با از بین بردن پاتوژنهای پارازیت ها، باکتری ها و قارچ ها، جلبک ها را کاهش داده ومانع از رشد اولیه فیتوپلانکتون ها وموجب افزایش رشد ماهیان و گیاهان آبزی می گردد و به گونه ای طراحی شده است که هیچ گونه تاثیری در تعادل بیولوژیکی موجود در مخزن آکواریوم نخواهد داشت و در استفاده از ماهی ها و گونه های میگو بی خطر است.

5566

NANO+ Sterilizer

یک ضد عفونی کننده قدرتمند است که به جلوگیری از بیماری های رایج ماهیان کمک می کند. این محصول با از بین بردن پاتوژنهای پارازیت ها، باکتری ها و قارچ ها، جلبک ها را کاهش داده ومانع از رشد اولیه فیتوپلانکتون ها وموجب افزایش رشد ماهیان و گیاهان آبزی می گردد و به گونه ای طراحی شده است که هیچ گونه تاثیری در تعادل بیولوژیکی موجود در مخزن آکواریوم نخواهد داشت و در استفاده از ماهی ها و گونه های میگو بی خطر است.

23000

علت بیماری های ماهی

نگهداری ماهیان زینتی، یک فعالیت مهم است . بیماری ها نتیجه روابط متقابل بین ماهی ومیکروارگانیسم ها، که شامل عوامل بیماریزایی است که در محیط آب وجود دارند.حتی در رابطه متقابل بی ضرر بین ماهی وعوامل میکروبی در محیط ، ممکن است به سمت وقوع بیماری گرایش یابد. زیرا در شرایط نگهداری، استرس های اضافی ،تراکم بالای ماهی ،احتمال افت کیفیت آب ،احتمال وقوع کمبودهای تغذیه ای و غیره وجود دارد.

23000

علت بیماری های ماهی

نگهداری ماهیان زینتی، یک فعالیت مهم است . بیماری ها نتیجه روابط متقابل بین ماهی ومیکروارگانیسم ها، که شامل عوامل بیماریزایی است که در محیط آب وجود دارند.حتی در رابطه متقابل بی ضرر بین ماهی وعوامل میکروبی در محیط ، ممکن است به سمت وقوع بیماری گرایش یابد. زیرا در شرایط نگهداری، استرس های اضافی ،تراکم بالای ماهی ،احتمال افت کیفیت آب ،احتمال وقوع کمبودهای تغذیه ای و غیره وجود دارد.

522333

علل افزایش باکتری های بیماری زا در آکواریوم

از آنجا که آکواریوم یک سیستم بسته است وآب در آن به طور مداوم مانند یک رودخانه یا جریان آب تجدید نمی شود پس تا تعویض بعدی قسمتی از آب ، تعداد باکتری ها به طرز چشمگیری افزایش می یابد. هرچه فاصله بین تعویض آب بیشتر باشد ، میزان باکتری بیشتر می شود. یعنی یک باکتری تقریباً هر 20 دقیقه تقسیم می شود ، یعنی تعداد باکتری های موجود در آکواریوم هر 20 دقیقه دو برابر می شود ، مادامی که منبع تغذیه ای و یا شرایط به آن اجازه دهد.

522333

علل افزایش باکتری های بیماری زا در آکواریوم

از آنجا که آکواریوم یک سیستم بسته است وآب در آن به طور مداوم مانند یک رودخانه یا جریان آب تجدید نمی شود پس تا تعویض بعدی قسمتی از آب ، تعداد باکتری ها به طرز چشمگیری افزایش می یابد. هرچه فاصله بین تعویض آب بیشتر باشد ، میزان باکتری بیشتر می شود. یعنی یک باکتری تقریباً هر 20 دقیقه تقسیم می شود ، یعنی تعداد باکتری های موجود در آکواریوم هر 20 دقیقه دو برابر می شود ، مادامی که منبع تغذیه ای و یا شرایط به آن اجازه دهد.

25525

تاثیر NANO+ Sterilizer بر روی بیماری های ماهیان

دستگاه +NANO برای جلوگیری از بیماری ماهیان وکنترل جلبک ها طراحی شده است و برای حفظ امنیت ماهیان زینتی ، در برابر نفوذ باکتری های بیماری زای موجود درخارج از محیط زیست آب ،که می تواند از طریق هوا، دست انسان، گیاهان و ماهیان جدید انتقال یابد ،بسیار موثر بوده و هیچ گونه تاثیر مضر بر روی باکتری های هوازی ،که مسئول اصلی چرخه نیتریفیکاسیون در آکواریوم می باشند، ندارد.

پس امن ترین راه برای از بین بردن پاتوژن ها بدون تأثیر مضر بر آبزیان، استفاده از +NANO می باشد.

25525

تاثیر NANO+ Sterilizer بر روی بیماری های ماهیان

دستگاه +NANO برای جلوگیری از بیماری ماهیان وکنترل جلبک ها طراحی شده است و برای حفظ امنیت ماهیان زینتی ، در برابر نفوذ باکتری های بیماری زای موجود درخارج از محیط زیست آب ،که می تواند از طریق هوا، دست انسان، گیاهان و ماهیان جدید انتقال یابد ،بسیار موثر بوده و هیچ گونه تاثیر مضر بر روی باکتری های هوازی ،که مسئول اصلی چرخه نیتریفیکاسیون در آکواریوم می باشند، ندارد.

پس امن ترین راه برای از بین بردن پاتوژن ها بدون تأثیر مضر بر آبزیان، استفاده از +NANO می باشد.

5222336

آزمایشات انجام شده

ارزیابی عملکرد عقیم سازی و میکروبیولوژیکی در آزمایش های مختلفی از جمله آزمایش E. coli و پاتوژن ها انجام شد که نشان داد دستگاه +NANO, توانایی حذف 99.9٪ از باکتری های بیماری زا از جمله Vibrio sp / Staphylacoccus sp / Streptococcus sp / Bacillus sp / Aeromonas sp را دارد. دستگاه به طور مداوم در 24 ساعت کار نمی کند این برنامه هوشمند و کاملا اتوماتیک طراحی شده وبا توجه به حجم ومقدار TDS وارد شده کار می کند. بنابراین مهم است که داده ها درست باشد. تا فاکتورهای استریلیزاسیون پس از فعال شدن، در کسری از 1/100 ثانیه ناپدید شوند.

5222336

آزمایشات انجام شده

ارزیابی عملکرد عقیم سازی و میکروبیولوژیکی در آزمایش های مختلفی از جمله آزمایش E. coli و پاتوژن ها انجام شد که نشان داد دستگاه +NANO, توانایی حذف 99.9٪ از باکتری های بیماری زا از جمله Vibrio sp / Staphylacoccus sp / Streptococcus sp / Bacillus sp / Aeromonas sp را دارد. دستگاه به طور مداوم در 24 ساعت کار نمی کند این برنامه هوشمند و کاملا اتوماتیک طراحی شده وبا توجه به حجم ومقدار TDS وارد شده کار می کند. بنابراین مهم است که داده ها درست باشد. تا فاکتورهای استریلیزاسیون پس از فعال شدن، در کسری از 1/100 ثانیه ناپدید شوند.

فاکتور اصلی NANO+ Sterilizer برای از بین بردن عوامل بیمار زا

 

راکتور +NANO بر اساس یک الگوریتم برنامه ریزی شده، ابری از حباب ها را ایجاد می کند که این حباب ها با الکترولیز کردن آب ایجاد می شوند و از اکسیژن بسیار فعال و واکنش پذیر به شکل رادیکال، به اصطلاح رادیکال هیدروکسیل (OH-) تشکیل شده اند.

این رادیکال ها در آب آکواریوم قادر به از بین بردن دیواره سلولی میکروب های بیماری زا یا اسپور جلبک ها هستند و در نتیجه اثر سترون سازی را تضمین می کنند. دستگاه +NANO نه تنها میکروب ها را از بین می برد بلکه آلودگی های ارگانیک را نیز اکسید و در نتیجه آنها را بی ضرر می کند.

با توجه به زمان واکنش آنها ، فرآیندهای استریل کننده فقط بسیار کوتاه و گاه گاهی فقط به صورت محلی کار می کند بدین ترتیب اسپورهای جلبک و میکروب های بیماری زا در آب از بین می روند. و به دلیل محدوده و کوتاه بودن زمان واکنش ، هیچ تأثیر منفی بر ساکنان آکواریوم ، گیاهان آبزی و باکتریهای موجود در فیلتر و بستر ندارد.

 

پس فراهم کردن یک محیط آبی سالم و ایمن یکی از مزایای بزرگ یک سیستم ضدعفونی کننده است.

فاکتور اصلی NANO+ Sterilizer برای از بین بردن عوامل بیمار زا

 

راکتور +NANO بر اساس یک الگوریتم برنامه ریزی شده، ابری از حباب ها را ایجاد می کند که این حباب ها با الکترولیز کردن آب ایجاد می شوند و از اکسیژن بسیار فعال و واکنش پذیر به شکل رادیکال، به اصطلاح رادیکال هیدروکسیل (OH-) تشکیل شده اند.

این رادیکال ها در آب آکواریوم قادر به از بین بردن دیواره سلولی میکروب های بیماری زا یا اسپور جلبک ها هستند و در نتیجه اثر سترون سازی را تضمین می کنند. دستگاه +NANO نه تنها میکروب ها را از بین می برد بلکه آلودگی های ارگانیک را نیز اکسید و در نتیجه آنها را بی ضرر می کند.

با توجه به زمان واکنش آنها ، فرآیندهای استریل کننده فقط بسیار کوتاه و گاه گاهی فقط به صورت محلی کار می کند بدین ترتیب اسپورهای جلبک و میکروب های بیماری زا در آب از بین می روند. و به دلیل محدوده و کوتاه بودن زمان واکنش ، هیچ تأثیر منفی بر ساکنان آکواریوم ، گیاهان آبزی و باکتریهای موجود در فیلتر و بستر ندارد.

 

پس فراهم کردن یک محیط آبی سالم و ایمن یکی از مزایای بزرگ یک سیستم ضدعفونی کننده است.

ویژگی دستگاه NANO+ Sterilizer

 

1) جلبک های سبز را مهار و رشد گیاهان را تقویت کنید و رشد و تکثیر اولیه فیتوپلانکتون را مهار می کند. کاتیون های فلزات واسطه را برای تقویت رشد گیاهان فعال می کند .

2) باکتری های بیماری زای ماهیان را از بین می برد و به طور خودکار در هر ساعت از طریق فاکتور های ضد عفونی کننده بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث سترون سازی آب و باعث افزایش میزان بقاء ماهیان می گردد و در مقایسه با ضدعفونی کننده اشعه ماوراءبنفشUV ،به طور مداوم کار نمی کند ، بنابراین بازسازی و بازیابی باکتری های فیلتر سریع انجام می شود.

3) +NANO، بعنوان یک سیستم ضدعفونی کننده بسیار موثر ،برای جلوگیری از بیماری ها و پاتوژن ها در آکواریوم های آب شیرین بوده ودر مقایسه بایک لامپ UV دو برابر کارآیی و 3 برابر عمر بیشتری دارد.

ویژگی دستگاه NANO+ Sterilizer

 

1) جلبک های سبز را مهار و رشد گیاهان را تقویت کنید و رشد و تکثیر اولیه فیتوپلانکتون را مهار می کند. کاتیون های فلزات واسطه را برای تقویت رشد گیاهان فعال می کند .

2) باکتری های بیماری زای ماهیان را از بین می برد و به طور خودکار در هر ساعت از طریق فاکتور های ضد عفونی کننده بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث سترون سازی آب و باعث افزایش میزان بقاء ماهیان می گردد و در مقایسه با ضدعفونی کننده اشعه ماوراءبنفشUV ،به طور مداوم کار نمی کند ، بنابراین بازسازی و بازیابی باکتری های فیلتر سریع انجام می شود.

3) +NANO، بعنوان یک سیستم ضدعفونی کننده بسیار موثر ،برای جلوگیری از بیماری ها و پاتوژن ها در آکواریوم های آب شیرین بوده ودر مقایسه بایک لامپ UV دو برابر کارآیی و 3 برابر عمر بیشتری دارد.