09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

NANO+ Sterilizer

 

دستگاه +NANO برای استفاده درآکواریوم های (ماهی / پلنت / میگو) به عنوان یک دستگاه ضدجلبک و استریل فراهم شده است که به طور موثر و بدون تأثیر مضر در محیط زیست آبزیان به حفظ اکوسیستم پرداخته و با حذف پاتوژن ها، پارازیت ها، باکتری ها و قارچ ها، جلبک ها را کاهش داده و مانع از رشد اولیه فیتوپلانکتون ها می شود.

دستگاه اساس کار خود را بر بر پایه یک مدیریت هوشمند قرار می دهد. محیط با توجه به شرایط نگهداری متفاوت است پس کنترلر +NANO شدت و دفعات کارکرد راکتور را با توجه به شرایطی نگهداری که در آن قرار دارد تنظیم می کند. اطلاعات توسط یک برنامه نصب شده بر روی گوشی همراه، توسط بلوتوث به کنترلر +NANO انتقال و به آسانی کار می کند.

استفاده از دستگاه +NANO، باعث کاهش بیماری وکاهش استفاده ازمواد شیمیایی و دارویی جهت کنترل بیماری وآماده سازی آب می شود.

NANO+ Sterilizer

 

دستگاه +NANO برای استفاده درآکواریوم های (ماهی / پلنت / میگو) به عنوان یک دستگاه ضدجلبک و استریل فراهم شده است که به طور موثر و بدون تأثیر مضر در محیط زیست آبزیان به حفظ اکوسیستم پرداخته و با حذف پاتوژن ها، پارازیت ها، باکتری ها و قارچ ها، جلبک ها را کاهش داده و مانع از رشد اولیه فیتوپلانکتون ها می شود.

دستگاه اساس کار خود را بر بر پایه یک مدیریت هوشمند قرار می دهد. محیط با توجه به شرایط نگهداری متفاوت است پس کنترلر +NANO شدت و دفعات کارکرد راکتور را با توجه به شرایطی نگهداری که در آن قرار دارد تنظیم می کند. اطلاعات توسط یک برنامه نصب شده بر روی گوشی همراه، توسط بلوتوث به کنترلر +NANO انتقال و به آسانی کار می کند.

استفاده از دستگاه +NANO، باعث کاهش بیماری وکاهش استفاده ازمواد شیمیایی و دارویی جهت کنترل بیماری وآماده سازی آب می شود.

کنترلر هوشمند +NANO با راه حلی مناسب و یک برنامه الگوریتمی دقیق و نوآورانه مانع از رسوب گذاری (کربنات کلسیم) در اثر واکنش بر روی الکترود ها گردیده است. که این امر باعث افزایش عمر مفید و کارایی بهتر راکتور میشود.

اثرات مثبت NANO+ Sterilizer

 

افزایش پتانسیل ردوکس.

به عنوان یک عمل قدرتمند که باکتری ها و جلبک ها و پاتوژن هارا به طور موثر از بین می‌برد و باعث فعالسازی عناصر کمیاب در آب می‌شود که میتواند باعث رشد بهتر گیاهان آبزی شود.

فاکتور اصلی +NANO هیچ گونه ماده سمی بر جای نمی گذارد و بر باکتری های هوازی فیلتر در آکواریوم یا باکتری های موجود خاک تاثیر منفی ندارد.

به طور مداوم مانند استریلیزاسیون UV کار نمی‌کند و به طور خودکار مطابق با الگوریتم ایمن طراحی شده با توجه به لیتراژ و TDS آب اکواریوم کار میکند.

این محصول میتواند به‌طور هوشمند الگوریتم های مختلف، نقاط قوت استریلیزاسیون و چرخه کار را با توجه به محیط نگهداری در آکواریوم تنظیم کند.

از بین بردن کدورت و در نتیجه شفاف تر کردن آب برای رسیدن نور کافی به گیاهان

تصریح چرخه نیتروژن از طریق واکنش سریعتر نیتریت ماده سمی ماهی به نیترات از طریق افزایش سطح اکسیژن محلول در آب

غنی سازی آب با افزایش سطح اکسیژن محلول، که برای ساکنان آکو سیستم بسیار حیاتی هستند.

اثرات مثبت NANO+ Sterilizer

 

افزایش پتانسیل ردوکس.

به عنوان یک عمل قدرتمند که باکتری ها و جلبک ها و پاتوژن هارا به طور موثر از بین می‌برد و باعث فعالسازی عناصر کمیاب در آب می‌شود که می‌تواند باعث رشد بهتر گیاهان آبزی شود.

فاکتور اصلی +NANO هیچ گونه ماده سمی بر جای نمی گذارد و بر باکتری های هوازی فیلتر در آکواریوم یا باکتری های موجود خاک تاثیر منفی ندارد.

به طور مداوم مانند استریلیزاسیون UV کار نمی‌کند و به طور خودکار مطابق با الگوریتم ایمن طراحی شده با توجه به لیتراژ و TDS آب اکواریوم کار میکند.

این محصول میتواند به طور هوشمند الگوریتم های مختلف، نقاط قوت استریلیزاسیون و چرخه کار را با توجه به محیط نگهداری در آکواریوم تنظیم کند.

از بین بردن کدورت و در نتیجه شفاف تر کردن آب برای رسیدن نور کافی به گیاهان

تصریح چرخه نیتروژن از طریق واکنش سریعتر نیتریت ماده سمی ماهی به نیترات از طریق افزایش سطح اکسیژن محلول در آب

غنی سازی آب با افزایش سطح اکسیژن محلول، که برای ساکنان آکو سیستم بسیار حیاتی هستند.

مزایای دستگاه NANO+ Sterilizer

یکی از مزایای دستگاه +NANO در مقایسه با دستگاه ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش UV، به طور پیوسته کار نمی کند. کنترلر هوشمند +NANO با توجه به شرایط محیط و طبق زمان بندی دقیق فعالیت می کند . بنابراین از دیدگاه مصرف انرژی یک مزیت قابل توجه به همراه می آورد.

استفاده از دستگاه NANO+ Sterlizer ونحوه مدیریت صحیح آکو سیستم، می تواند مشکلات به طور کارآمد و مؤثر حل شود و یک عامل اصلی برای حفظ زیبایی آکواریوم و سلامت اکو سیستم باشد.

 

توصیه‌ها

 

این محصول فقط برای مخازن آب شیرین آکواریوم قابل استفاده است و استفاده از آن برای اهداف دیگر توصیه نمی شود.

هنگام نصب این محصول تعیین کنید که آیا اورگانیسم (ماهی و میگو) قبل از نصب +NANO مشکلی داشته است یا نه.

قبل از نصب +NANO جلبک ها را کاملا از بین ببرید و بیش از 60% آب را تعویض نمایید و در صورت داشتن اسپور جلبک، تمیز کردن فیلتر توصیه می شود.

موقعیت راکتور مهم ترین مولفه است برای بهترین عملکرد راکتور، پس برای عملکرد بهتر +NANO، راکتور را در یک منطقه با جریان آب بالا نصب نمایید. مناسب ترین مکان قسمت پایین خروجی فیلتر با ۲۰ سانت ارتفاع از کف و دور از ورودی فیلتر می باشد.

نصب راکتور در مناظقی که فاقد جریان آب است باعث کاهش عملکرد و طول عمر راکتور خواهد شد.

در هنگام تمیز کردن آکواریوم و پیرایش گیاهان، ابتدا کنترلر را در حالت Stop قرار داده بعد راکتور را از آکواریوم خارج نمایید زیرا این امر باعث آسیب دیدن محصول می شود.

در هنگام استفاده از این محصول آن را به همراه دارو های درمان بیماری ماهیان روشن نکنید.

مزایای دستگاه NANO+ Sterilizer

یکی از مزایای دستگاه +NANO در مقایسه با دستگاه ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش UV، به طور پیوسته کار نمی کند. کنترلر هوشمند +NANO با توجه به شرایط محیط و طبق زمان بندی دقیق فعالیت می کند . بنابراین از دیدگاه مصرف انرژی یک مزیت قابل توجه به همراه می آورد.

استفاده از دستگاه NANO+ Sterlizer ونحوه مدیریت صحیح آکو سیستم، می تواند مشکلات به طور کارآمد و مؤثر حل شود و یک عامل اصلی برای حفظ زیبایی آکواریوم و سلامت اکو سیستم باشد.

 

توصیه‌ها

 

این محصول فقط برای مخازن آب شیرین آکواریوم قابل استفاده است و استفاده از آن برای اهداف دیگر توصیه نمی شود.

هنگام نصب این محصول تعیین کنید که آیا اورگانیسم (ماهی و میگو) قبل از نصب +NANO مشکلی داشته است یا نه.

قبل از نصب +NANO جلبک ها را کاملا از بین ببرید و بیش از 60% آب را تعویض نمایید و در صورت داشتن اسپور جلبک، تمیز کردن فیلتر توصیه می شود.

موقعیت راکتور مهم ترین مولفه است برای بهترین عملکرد راکتور، پس برای عملکرد بهتر +NANO، راکتور را در یک منطقه با جریان آب بالا نصب نمایید. مناسب ترین مکان قسمت پایین خروجی فیلتر با ۲۰ سانت ارتفاع از کف و دور از ورودی فیلتر می باشد.

نصب راکتور در مناظقی که فاقد جریان آب است باعث کاهش عملکرد و طول عمر راکتور خواهد شد.

در هنگام تمیز کردن آکواریوم و پیرایش گیاهان، ابتدا کنترلر را در حالت Stop قرار داده بعد راکتور را از آکواریوم خارج نمایید زیرا این امر باعث آسیب دیدن محصول می شود.

در هنگام استفاده از این محصول آن را به همراه دارو های درمان بیماری ماهیان روشن نکنید.

2019_TWINSTAR_PT_web_page-00231