09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

امروزه همه مردم علاقه زیادی به استفاده از محصولات مطمئن و سازگار با محیط زیست دارند. محصولی که توسط DAD AQUA پیشنهاد شده است، به‌عنوان یک دستگاه ضدعفونی‌کننده، محیط‌های بسته و خانگی بوده که ضمن سازگاری با محیط زیست می‌تواند بدون استفاده از مواد شیمیایی و ضد‌عفونی‌کننده عمل گندزدایی را انجام دهد. این محصول جدید، باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر میکرو‌ ارگانیسم‌های موجود روی سبزیجات و میوه‌جات و اشیاهای مورد استفاده در منزل را به آسانی از بین می‌برد و ضمن بی‌ضرر بودن برای انسان به‌عنوان یک استریلیزر قوی عمل کرده و در مقایسه با سایر ضدعفونی‌کننده‌ها دو برابر قوی‌تر از کلر و ازون عمل می‌کند.
این دستگاه باعث گندزدایی و سترون‌سازی سبزیجات و میوه‌جات بر اساس آزمایشات انجام‌شده در آزمایشگاه‌های معتبر، نشان داده است که دستگاه ارائه شده قابلیت حذف 99.9 درصد از باکتری‌ها و ویروس‌ها در مدت زمان 3 دقیقه را دارد.
تولید این محصول یکی از اهداف اصلی DAD AQUA می‌باشد. که ساخت نمونه اولیه دستگاه در واحد تحقیق و توسعه انجام شده و پس از پایان زیر ساخت‌های تولید، به‌زودی بصورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد.

امروزه همه مردم علاقه زیادی به استفاده از محصولات مطمئن و سازگار با محیط زیست دارند. محصولی که توسط DAD AQUA پیشنهاد شده است، به‌عنوان یک دستگاه ضدعفونی‌کننده، محیط‌های بسته و خانگی بوده که ضمن سازگاری با محیط زیست می‌تواند بدون استفاده از مواد شیمیایی و ضد‌عفونی‌کننده عمل گندزدایی را انجام دهد. این محصول جدید، باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر میکرو‌ ارگانیسم‌های موجود روی سبزیجات و میوه‌جات و اشیاهای مورد استفاده در منزل را به آسانی از بین می‌برد و ضمن بی‌ضرر بودن برای انسان به‌عنوان یک استریلیزر قوی عمل کرده و در مقایسه با سایر ضدعفونی‌کننده‌ها دو برابر قوی‌تر از کلر و ازون عمل می‌کند.
این دستگاه باعث گندزدایی و سترون‌سازی سبزیجات و میوه‌جات بر اساس آزمایشات انجام‌شده در آزمایشگاه‌های معتبر، نشان داده است که دستگاه ارائه شده قابلیت حذف 99.9 درصد از باکتری‌ها و ویروس‌ها در مدت زمان 3 دقیقه را دارد.
تولید این محصول یکی از اهداف اصلی DAD AQUA می‌باشد. که ساخت نمونه اولیه دستگاه در واحد تحقیق و توسعه انجام شده و پس از پایان زیر ساخت‌های تولید، به‌زودی بصورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد.