09145334143
04134265135
info@dadaqua.com
plant_grow_round

NANO+ Sterilizer

جلبک های سبز را بدون تأثیر مضر بر محیط زیست محیطی آکواریوم مهار می کند و از انتشار اولیه فیتوپلانکتون ها واسپور ها جلوگیری واکواریوم را تمیز نگه می دارد.

هیچ تأثیر مضر بر روی گیاهان ، ماهی ها و باکتری های هوازی ندارد زیرا هیچ ماده سمی تولید نمی کند.

plant_grow_round

NANO+ Sterilizer

جلبک های سبز را بدون تأثیر مضر بر محیط زیست محیطی آکواریوم مهار می کند و از انتشار اولیه فیتوپلانکتون ها واسپور ها جلوگیری واکواریوم را تمیز نگه می دارد.

هیچ تأثیر مضر بر روی گیاهان ، ماهی ها و باکتری های هوازی ندارد زیرا هیچ ماده سمی تولید نمی کند.

202566

علت به وجود آمدن جلبک ها در آکواریوم

بطور خلاصه، دلایل ایجاد جلبکها ، نور بیش از حد ، عدم تعادل بین مواد مغذی (نیتروژن ، فسفر و غیره) ، گردش ناکافی آب و دی اکسید کربن است.

محیط های آکواریوم دائماً در حال تغییر می باشد و روش های مقابله با آنها نیز متفاوت است. روند تکامل جلبکها، در مقایسه با فرآیند تکامل گیاهان یکی است و هر دو مشترکات زیادی دارند. به همین علت بسیاری از جلبک ها ،به ویژه در آکواریوم های گیاهی بوجود می آیند، زیرا عناصر مورد نیاز برای رشد جلبک ها و گیاهان مشابه هستند. بنابراین ، شرایطی را برای تکثیر در آکواریوم پیدا خواهند کرد.

یکی از عوامل رشد جلبک ها ،که در چند ماه اول راه اندازی اکواریوم به چشم می خورند این است که، باکتری های مفید به اندازه کافی برای تبدیل آمونیاک از طریق چرخه نیتریفیکاسیون وجود ندارد و بیش از حد بودن آمونیاک،باعث رشد خزه وجلبک شده و مانع رسیدن نور و مواد مغذی به گیاه می گردد ودر نهایت موجب نابودی گیاه می شود. کمبود اکسیژن نیز باعث می شود که گیاهان، ماهیان و باکتری های مفید، برای بدست آوردن اکسیژن تلاش کنند .که این امر باعث آسیب دیدن باکتری های مفید و موجب افزایش آمونیاک و در نهایت موجب رشد جلبک می گردد. بنابراین مقدار سطح اکسیژن در آکواریوم مانند سایر موارد دیگر مهم است.

مهمترین هدف مشترک در این محیط ها، حفظ برقراری تعادل و پایداری در آکوسیستم است که به صورت زنجیره وار مستلزم رعایت برخی نکات و ابزارهایی می باشد که باید حتما رعایت شود. پس ضمن رعایت و داشتن دانش کافی در نوع فعالیت و کنترل نقاط وپارامترهای ضروری محیط جهت مقابله با جلبک ها امری ضروری است.

202566

علت به وجود آمدن جلبک ها در آکواریوم

بطور خلاصه، دلایل ایجاد جلبکها ، نور بیش از حد ، عدم تعادل بین مواد مغذی (نیتروژن ، فسفر و غیره) ، گردش ناکافی آب و دی اکسید کربن است.

محیط های آکواریوم دائماً در حال تغییر می باشد و روش های مقابله با آنها نیز متفاوت است. روند تکامل جلبکها، در مقایسه با فرآیند تکامل گیاهان یکی است و هر دو مشترکات زیادی دارند. به همین علت بسیاری از جلبک ها ،به ویژه در آکواریوم های گیاهی بوجود می آیند، زیرا عناصر مورد نیاز برای رشد جلبک ها و گیاهان مشابه هستند. بنابراین ، شرایطی را برای تکثیر در آکواریوم پیدا خواهند کرد.

یکی از عوامل رشد جلبک ها ،که در چند ماه اول راه اندازی اکواریوم به چشم می خورند این است که، باکتری های مفید به اندازه کافی برای تبدیل آمونیاک از طریق چرخه نیتریفیکاسیون وجود ندارد و بیش از حد بودن آمونیاک،باعث رشد خزه وجلبک شده و مانع رسیدن نور و مواد مغذی به گیاه می گردد ودر نهایت موجب نابودی گیاه می شود. کمبود اکسیژن نیز باعث می شود که گیاهان، ماهیان و باکتری های مفید، برای بدست آوردن اکسیژن تلاش کنند .که این امر باعث آسیب دیدن باکتری های مفید و موجب افزایش آمونیاک و در نهایت موجب رشد جلبک می گردد. بنابراین مقدار سطح اکسیژن در آکواریوم مانند سایر موارد دیگر مهم است.

مهمترین هدف مشترک در این محیط ها، حفظ برقراری تعادل و پایداری در آکوسیستم است که به صورت زنجیره وار مستلزم رعایت برخی نکات و ابزارهایی می باشد که باید حتما رعایت شود. پس ضمن رعایت و داشتن دانش کافی در نوع فعالیت و کنترل نقاط وپارامترهای ضروری محیط جهت مقابله با جلبک ها امری ضروری است.

8566899

مهار جلبک‌های سبز

یکی از راه‌های مهار جلبک، تعویض قسمتی از آب برای از بین بردن مواد‌مغذی اضافی و کنترل میزان نور می‌باشد.

قرار دادن تیم جلبک‌خوار در آکواریوم مانند میگو آمانو و ده‌ها ماهی جلبک‌خوار، که در برابر شرایط مختلف محیطی، به عنوان یک بافر عمل‌ می‌کند تا محیط بتواند اثر ثابتی داشته‌باشد. با این حال، ممکن است قراردادن میگوهای آمانو در ابتدا دشوار‌باشد.

8566899

مهار جلبک‌های سبز

یکی از راه‌های مهار جلبک، تعویض قسمتی از آب برای از بین بردن مواد‌مغذی اضافی و کنترل میزان نور می‌باشد.

قرار دادن تیم جلبک‌خوار در آکواریوم مانند میگو آمانو و ده‌ها ماهی جلبک‌خوار، که در برابر شرایط مختلف محیطی، به عنوان یک بافر عمل‌ می‌کند تا محیط بتواند اثر ثابتی داشته‌باشد. با این حال، ممکن است قراردادن میگوهای آمانو در ابتدا دشوار‌باشد.

20333

تاثیر NANO+ Sterilizer بر رشد بهتر و سریع گیاهان

دستگاه ضدعفونی کننده +NANO سرعت رشد گیاهان را تا 50٪ افزایش می دهد و با مهار جلبک و شفاف سازی آب ، باعث می شود که گیاهان نور بیشتری را جذب کنند و علاوه بر این +NANO ، با فعال سازی کاتیونهای فلزات واسطه، باعث افزایش میزان رشد در گیاهان و آبزیان می شوند.

مصرف مواد مغذی، هنگام افزایش رشد گیاه صورت می گیرد که برای مهار جلبک های سبز موثر است. گیاهان سالم مقدار اکسیژن بیشتری را تأمین می کنند و با افزایش مقدار اکسیژن محلول در آب،تعداد باکتری های هوازی را افزایش می دهد ، که برای ایجاد یک محیط ایده آل در آکواریوم اساسی است.+NANO بهترین کار خود را در زمینه پیشگیری انجام می دهد.

20333

تاثیر NANO+ Sterilizer بر رشد بهتر و سریع گیاهان

دستگاه ضدعفونی کننده +NANO سرعت رشد گیاهان را تا 50٪ افزایش می دهد و با مهار جلبک و شفاف سازی آب ، باعث می شود که گیاهان نور بیشتری را جذب کنند و علاوه بر این +NANO ، با فعال سازی کاتیونهای فلزات واسطه، باعث افزایش میزان رشد در گیاهان و آبزیان می شوند.

مصرف مواد مغذی، هنگام افزایش رشد گیاه صورت می گیرد که برای مهار جلبک های سبز موثر است. گیاهان سالم مقدار اکسیژن بیشتری را تأمین می کنند و با افزایش مقدار اکسیژن محلول در آب،تعداد باکتری های هوازی را افزایش می دهد ، که برای ایجاد یک محیط ایده آل در آکواریوم اساسی است.+NANO بهترین کار خود را در زمینه پیشگیری انجام می دهد.

توصیه می‌شود:

قبل از نصب +NANO، جلبک ها را کاملا از بین برده و بیش از 60% آب را تعویض نمایید.

جلبک های اطراف بستر و همچنین جلبک های قابل رویت را به طور کامل از بین ببرید.

در صورت اسپور جلبک، تمیز کردن فیلتر قبل از نصب +NANO توصیه می‌شود.

فاکتور اصلی NANO+ Sterilizer در مهار جلبک

عملکرد +NANO، بر اساس آزمایشات صورت گرفته این است که ORP خوبی را در آکواریوم حفظ می کند که به همین دلیل جلبک ها قادر به تولید مثل نخواهند بود. ORP آب، سلول ها را از اسپور های جلبک جدا می کند که باعث حذف آن ها می شود. به عبارتی دیگر +NANO، از طریق اعمال ولتاژ به ارگان میکروسکوپی، دیواره سلولی جلبکها و باکتری ها را از طریق میکرو حباب های تولید شده در راکتور از بین می برد و باعث نابودی آنها می گردد. بنابراین با حذف جلبک ها، جذب بیشتر مواد مغذی، برای گیاهان افزایش می یابد.

فاکتور اصلی NANO+ Sterilizer در مهار جلبک

عملکرد +NANO، بر اساس آزمایشات صورت گرفته این است که ORP خوبی را در آکواریوم حفظ می کند که به همین دلیل جلبک ها قادر به تولید مثل نخواهند بود. ORP آب، سلول ها را از اسپور های جلبک جدا می کند که باعث حذف آن ها می شود. به عبارتی دیگر +NANO، از طریق اعمال ولتاژ به ارگان میکروسکوپی، دیواره سلولی جلبکها و باکتری ها را از طریق میکرو حباب های تولید شده در راکتور از بین می برد و باعث نابودی آنها می گردد. بنابراین با حذف جلبک ها، جذب بیشتر مواد مغذی، برای گیاهان افزایش می یابد.

5456

هدف

➖ جلوگیری از رشد جلبک و اسپور ها
➖ ارتقاء رشد گیاهان با فعالسازی فلزات واسطه
➖ پیشگیری از بیماری ماهیان
➖ افزایش میزان نور موجود در سطح گیاهان

➖ تاثیر بر روی جلبک های:

….جلبک های مو / نخ
….جلبک های قهوه ای
….سبز آبی
….جلبک های فازی
….جلبک های گرد و غبار سبز
….نقطه سبز

➖ تأثیر ندارد

….آب سبز (Eugmeana)
….برس / ریش سیاه

5456

هدف

➖ جلوگیری از رشد جلبک و اسپور ها
➖ ارتقاء رشد گیاهان با فعالسازی فلزات واسطه
➖ پیشگیری از بیماری ماهیان
➖ افزایش میزان نور موجود در سطح گیاهان

➖ تاثیر بر روی جلبک های:

….جلبک های مو / نخ
….جلبک های قهوه ای
….سبز آبی
….جلبک های فازی
….جلبک های گرد و غبار سبز
….نقطه سبز

➖ تأثیر ندارد

….آب سبز (Eugmeana)
….برس / ریش سیاه