09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

پتاسیم

potassium

پتاسیم یکی از سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان بوده و موثر در کیفیت و شکوفایی گیاهان آبزی می باشد. کود پتاسیم شرکت dad aqua با غلظت بیش از ۵۰۰۰۰ میلی گرم بر لیتر از پتاسیم بوده و بسیار غلیظ و باصرفه میباشد .
بسیاری از مکمل ها و منابع پتاسیم در حقیقت حاوی فسفات پتاسیم و نیترات پتاسیم بوده و با افزایش پتاسیم دو عنصر دیگر ذکر شده نیز افزایش پیدا کرده و کنترل غلظت سه پارامتر مهم (NPK) عملا غیر ممکن می باشد ؛ نکته متمایز کننده در مورد این محصول همین موضوع بوده و به راحتی بدون تاثیر بر روی نیترات و فسفات میتوان مقدار پتاسیم را افزایش داد. برای استفاده در آکواریومهای حاوی بی مهرگان مانند میگو مناسب می باشد . برای دستیابی به کیفیت مطلوب توصیه می شود به همراه کودهای نیتروژن و فسفر dad aqua استفاده شود.

دوز مصرفی :
بزودی برنامه ای کامل نسبت به لیتراژ آکواریوم و حجم گیاهان جهت محاسبه خودکار مقدار کود در هر روز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. با این اوصاف دوز عمومی به شرح ذیل می باشد.

۵ میلی لیتر از این محصول برای هر ۱۲۵ لیتر از آب آکواریوم کافی است. این مقدار می تواند میزان پتاسیم را برابر ۲ میلی گرم در لیتر در آب آکواریوم افزایش دهد. می توان این میزان را ۲ تا ۳ بار در هفته در صورت نیاز تکرار کرد. توجه داشته باشید از نشانه های بارز کاهش پتاسیم در آب کاهش رنگ و زرد شدگی برگ های قدیمی و همچنین خوردگی و سوراخ در برگ ها و همچنین در مراحل پیشرفته این نشانه ها را می توان در ساقه ها و ریشه های گیاهان نیز مشاهده کرد.