09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

نیتروژن

nitrogen

نیتروژن یکی از سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان بوده و موثر در رشد و شکوفایی گیاهان آبزی می باشد. کود نیتروژن شرکت dad aqua با غلظت بیش از ۱۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر از منابع نیتروژن بوده و بسیار غلیظ و باصرفه است ؛ در ضمن برای بی مهرگانی مثل میگو نیز بی خطر می باشد . برای دستیابی به کیفیت مطلوب توصیه می شود به همراه کودهای پتاسیم و فسفر dad aqua استفاده شود.

دوز مصرفی :
بزودی برنامه ای کامل نسبت به لیتراژ آکواریوم و حجم گیاهان جهت محاسبه خودکار مقدار کود در هر روز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. با این اوصاف دوز عمومی به شرح ذیل می باشد.

مبتدی
۲.۵ میلی لیتر از این محصول برای هر ۱۶۰ لیتر از آب آکواریوم دو بار در هفته با توجه به شرایط گیاهان لازم است به آب آکواریوم اضافه شود. از نشانه های کاهش نیتروژن کم شدن سرعت رشد و کم شدن میزان رنگدانه های سبز در برگ گیاهان است.

حرفه ای
مقدار مشخص شده در روش مبتدی در حقیقت می تواند میزان نیترات را ۱ میلی گرم در لیتر در آب آکواریوم افزایش دهد. پس به این ترتیب می توانید میزان نیترات را در محدوده مناسب آکواریوم گیاهی تنظیم کنید. در صورت مشاهده توقف و یا کاهش سرعت رشد می توانید میزان مصرف را به تدریج افزایش دهید.
برای دوستان فوق حرفه ای هم همانطور که مستحضرید برای رنگ گیری هرچه بیشتر گیاهان قرمز رنگ با رعایت تناسب نیترات با فسفات می توانید دوز مصرفی را کاهش دهید (برای دوستان مبتدی توصیه نمیشود)