09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

فسفر

phosphourus

فسفر یکی از سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان بوده و موثر در رشد و شکوفایی گیاهان آبزی می باشد. کود فسفر شرکت dad aqua با غلظت بیش از ۴۵۰۰ میلی گرم بر لیتر از منابع فسفات بوده و بسیار غلیظ و باصرفه است ؛ نکته مهم و ارزشمند در مورد این محصول این است که کاملا بدون نیترات بوده و می توان متناسب با نیاز گیاهان در آکواریوم مقدار فسفات را بدون تغییر در مقدار نیترات افزایش داد. برای استفاده در آکواریومهای حاوی بی مهرگان مانند میگو مناسب می باشد . برای دستیابی به کیفیت مطلوب توصیه می شود به همراه کودهای نیتروژن و پتاسیم dad aqua استفاده شود.

دوز مصرفی :
بزودی برنامه ای کامل نسبت به لیتراژ آکواریوم و حجم گیاهان جهت محاسبه خودکار مقدار کود در هر روز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. با این اوصاف دوز عمومی به شرح ذیل می باشد.

مبتدی
۲.۵ میلی لیتر از این محصول را به ازاء هر ۸۰ لیتر یک یا دو بار در هفته با توجه به نیاز گیاهان آکواریومی خود به آب آکواریوم اضافه کنید.

حرفه ای
مقداری که در دستوالعمل مبتدی ارائه شده است می تواند میزان فسفر را ۰.۰۵ میلی گرم در لیتر و فسفات را ۰.۱۵ میلی گرم در لیتر افزایش دهد. میزان فسفات ایده‌آل برای یک آکواریوم گیاهی برابر ۰.۱۵ تا ۱ میلی گرم در لیتر است. همانطور که مستحضرید رعایت تناسب بین نیترات و فسفات یکی از نکات طلایی در آکواریوم پلنت بوده و در صورت عدم تناسب در گیری با جلبک شروع خواهد شد.