09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

تریس

trace

این محصول مجموعه ای کامل از تمامی عناصر نادر لازم برای رشد و سلامت گیاهان آبزی در آکواریوم های گیاهی را در اختیار شما قرار می دهد . عناصر نادر معمولا از طریق رسوب، اکسید شدن و در نهایت مصرف شدن از طریق گیاهان در آب کاهش می یابد. که البته دو فرایند آخر بیشترین نقش را در کاهش عناصر ریز مغذی در آکواریوم های گیاهی دارند. همین موضوع اهمیت اضافه کردن عناصر کمیاب در یک آکواریوم گیاهی را بسیار برجسته می کند. می توانید این محصول را به تنهایی و یا به همراه Flourish DAD Aqua استفاده کنید. اصولا بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که از هر دو محصول به شکل مناسب در آکواریوم استفاده شود. برای بی مهرگانی نظیر میگو ها کاملا بی خطر است.

دوز مصرفی :
بزودی برنامه ای کامل نسبت به لیتراژ آکواریوم و حجم گیاهان جهت محاسبه خودکار مقدار کود در هر روز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. با این اوصاف دوز عمومی به شرح ذیل می باشد.

۵ میلی لیتر برای هر ۸۰ لیتر از حجم آب آکواریوم را دو بار در هفته استفاده کنید. وقتی همراه با فلوریش استفاده می کنید در روز هایی که از فلوریش استفاده نمی کنید مصرف کنید.