09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

اکسل

excel

این محصول در حقیقت یک منبع کربن بیولوژیک می باشد. تمامی گیاهان به منابع کربن نیاز دارند. گیاهان معمولا کربن مورد نیاز را از دی اکسید کربن تامین می کنند اما در برخی از موارد هم نیاز به ترکیبات آلی ساده برای این منظور دارند. زیرا فرایند فتوسنتز در حالت های مختلف نیاز به ساختار های متفاوتی از کربن دارد که با کمک این دو منبع تمامی نیاز های گیاهان تامین خواهد شد. ترکیب این محصول با دی اکسید کربن در بسیاری از موارد می تواند مفید باشد بخصوص زمانی که نیاز به منبع کربن بیشتری در آکواریوم احساس می شود اما به دلیل کاهش بیش از حد pH امکان تزریق بیشتر دی اکسید کربن وجود ندارد.

دوز مصرفی :
بزودی برنامه ای کامل نسبت به لیتراژ آکواریوم و حجم گیاهان جهت محاسبه خودکار مقدار کود در هر روز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. با این اوصاف دوز عمومی به شرح ذیل می باشد. در بهترین حالت استفاده بعد از انجام تعویض آب (بهتر است بالای ۴۰ درصد باشد) می توانید ۵ میلی لیتر از این محصول را به ازاء هر ۴۰ لیتر به آکواریوم اضافه کنید. می توانید به ازاء هر ۲۰۰ لیتر به صورت روزانه یا یک روز در میان ۵ میلی لیتر با توجه به نیاز آکواریوم در نظر بگیرید.